Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave odborná prednáška Dr. Andreja Mošaťa s témou „Online marketing“. Prednáška bola zrealizovaná v rámci predmetu „Marketing“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu „Priemyselné manažérstvo“.

Dr. Andrej Mošať ukončil inžinierske štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a získal titul Ph.D. na Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) v Zürichu. V súčasnosti sa venuje výskumu a vývoju senzorov. Spája v tejto oblasti vysoko talentovaných jednotlivcov pri práci na projektoch vývoja nových produktov.

Spoločnosť Vestigen, ktorej je zakladateľom, vyvíja technológie pre prenosné diagnostické prístroje a snímače. Jej poslaním je podporovať zdravie prostredníctvom osobnej diagnostiky. Ako výkonný riaditeľ spoločnosti Myspectral vyvinul prvý opensource spektrometer na svete. Tento prístroj sa úspešne používa vo výskumných misiách v Antarktíde, Amerike, Austrálii, Ázii, Európe a bol využitý na nižšej obežnej dráhe Zeme. Kozmické misie spustili spektrometer na palube mikrosatelitov ArduSat na konci roka 2013 a na začiatku roka 2014.

Viac informácií o kozmickej misii spektrometrov je možné nájsť na:

https://www.etrend.sk/firmy/slovensky-spektrometer-ide-do-vesmiru.html

a

https://myspectral.com

Dr. Andrej Mošať ponúkol študentom svojou odbornou prednáškou praktický pohľad na online marketing a získavanie zákazníkov z celého sveta. Objasnil študentom každodennú prax podnikania v oblasti prírodných a technických vied a zdôraznil individuálny prístup k rôznym cieľovým skupinám zákazníkov. Jeho vysoko erudovaná prednáška bola interaktívna a študenti mali možnosť zapájať sa do obsahu prednášky.

 

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.