Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14.11.2016 navštívila Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave dr. inż. Monika Hyrza-MichalskA, pracovníčka Katedry mechaniky a tvárnenia, Inštitútu technológií spracovania materiálu Politechniky Słaskej v Katoviciach. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovala doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., boli prediskutované konkrétne kroky ďalšieho rozšírenia existujúcej dlhodobej úspešnej spolupráce v oblasti progresívnych metód tvárnenia a výskumu tvárniteľnosti materiálov. Počas návštevy bola pre pracovníkov a doktorandov ústavu prezentovaná odborná prednáška na tému Physical and numerical modeling of the process of a liquid forming of nickel superalloys thin sheets a súčasne pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, v rámci predmetov Teória tvárnenia a Progresívne metódy tvárnenia, boli pripravené prednášky s názvom The methodology of determining the forming limit curves using the method of grids analysis and photogrammetric systems a Application of hydroforming for manufacturing of high strength charge materials.  

1  2

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.