Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8.12.2015 sa uskutočnila v rámci predmetu Podniková logistika prednáška Ing. Vladimíra Ušáka -odborného konzultanta z oblasti priemyselného inžinierstva. Témou prezentácie bola: „Optimalizácia podnikových logistických procesov a uplatnenie princípov Lean v podnikovej logistike“.

Študenti mali možnosť vidieť na mnohých konkrétnych príkladoch z praxe význam a prínosy optimalizácie logistických procesov a boli tak pozitívne motivovaní pre štúdium priemyselného inžinierstva ako aj jeho uplatnenie  v praxi.

usak usak2 usak3

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 10.12.2015