Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12.11.2015 v rámci predmetu Manažment výroby prebehla na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu prednáška Ing. Christopha Liebiga a Ing. Mariána Drábika - zástupcov spoločnosti Robert Bosch, České Budějovice.

Predmetom ich odborného výkladu bolo riešenie konkrétneho reklamačného prípadu, ktorý úzko súvisel s realizáciou logistických a výrobných procesov v predmetnej spoločnosti. Študenti sa oboznámili s komplexným problémom, pri ktorého riešení museli využiť poznatky a skúsenosti získané aj na  iných predmetoch. V rámci diskusie odznelo mnoho zaujímavých a podnetných otázok, ktoré utvrdili ako študentov, tak aj vyučujúcich o dôležitosti účasti odborníkov z praxe a riešenia prípadových štúdií vo vyučovacom procese.

Po ukončení odbornej prednášky sa hostia zúčastnili spoločného stretnutia s riaditeľkou Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Ing. Janou Šujanovou, CSc., so zástupkyňou pre pedagogiku Ing. Janou Samákovou, PhD. a prodekankou pre zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, prípravy a realizácie spoločných medzinárodných projektov.

Organizátori stretnutia touto cestou ďakujú hosťom za ich ochotu, ústretovosť, iniciatívu a tešia sa na ďalšiu spoluprácu do budúcnosti.

Fotogaléria 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 02.12.2015