Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zamestnanci MTF STU dostali pozvanie v rámci spolupráce doplniť prednášky odborných predmetov v maďarskom jazyku na Univerzite John von Neumanna (Neumann János Egyetem, Kecskemét, Maďarsko) o nasledovné témy: 

Ing. Barbora Ludrovcová, PhD. (UVTE) -  Laserové technológie a ich využitie v medicíne (Lézersugaras technológiák és azok lehetséges orvosi alkalmazásai)

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (UVTE) – 3D digitalizácia a aditívna výroba a ich priemyselné a medicínske aplikácie (3D digitalizáció és az additív gyártás ipari és orvosi alkalmazásai)

Ing. Peter Gogola, PhD. (UMAT) – Metalurgia žiarového zinkovania (A tűzihorganyzás metallurgiája)

S odbornými prednáškami (02-04. 11. 2021) bola spojená aj prehliadka pracovísk Fakulty inžinierstva a informatiky (GAMF), konkrétne nového laboratória diódových laserov, metrologického laboratória, zvárania, lakovne, aj laboratória konvenčných a CNC obrábacích technológií. Vzorky z týchto pracovísk môžu ďalej skúmať v laboratóriách pre tepelné spracovanie, metalografickú prípravu, mikroskopiu a mechanické skúšky. Naozaj fascinujúce sú priestory a dielne pre študentské tímy KEFO Motorsport a Kenji Racing Team, kde sa súťažne venujú návrhu a konštrukcii vozidiel pre medzinárodné študentské závodné série Formula Student a MotoStudent.

Zamestnanci MTF STU ďakujú vedeniu GAMF a Univerzity John von Neumanna za príležitosť prednášania a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.