Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. 10. 2014 odovzdal rektor STU v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. na pôde MTF STU v Trnave vedecký grant zameraný na podporu mladých výskumných pracovníkov Ing. Eve Babalovej, PhD. Predložený vedecký grant s názvom "Testovanie vybraných technológií a parametrov spájania titánu a zliatiny hliníka s využitím numerickej simulácie" bol pozitívne hodnotený hodnotiacou komisiou STU. Okrem numerickej simulácie budú v rámci projektu realizované aj experimenty spájania titánu a zliatiny hliníka, s následnou metalografickou analýzou a meraním mechanických vlastností vytvorených kombinovaných spojov za účelom posúdenia ich kvality.

K získaniu grantu srdečne blahoželáme!

obr1

Zľava: Redhammer, Babalová, Behúlová, Peterka

obr2

Zľava: Redhammer, Babalová, Behúlová, Peterka

Za správnosť: Milan Marônek

Zverejnené: 17.10.2014