Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. 9. 2010 doc. Ing. Helena Vidová, PhD, prodekanka MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty odovzdala vymenúvacie dekréty zástupcom riaditeľov a zástupcovi vedúceho odboru nasledovných pracovísk:

ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

riaditeľ ústavu prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Peter Šugár, PhD.
1. zástupca; ZR pre zahraničnú  činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a rozvoj 
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
ZR pre pedagogickú činnosť 
oc. Ing. Milan Marônek, PhD.
ZR pre vnútornú správu, ekonomiku a sociálne záležitosti

 

ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MATEMATIKY

riaditeľ ústavu doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

zástupcovia riaditeľa

doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
1. zástupca; ZR pre vedecko-výskumnú činnosť 
doc. Ing. Pavel Važan, PhD. ZR pre pedagogickú činnosť 
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
ZR pre rozvoj

 

ÚSTAV INŽINIERSKEJ PEDAGOGIKY A HUMANITNÝCH VIED

riaditeľ ústavu prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

zástupcovia riaditeľa

doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
1. zástupkyňa; ZR pre pedagogickú činnosť 
PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD
ZR pre vedecko-výskumnú činnosť
 

ODBOR  KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

vedúci odboru Ing. Jaroslav Otčenáš

zástupca vedúceho odboru

Ing. Pavol Závacký

 

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií im želáme veľa úspechov.

(ZR = zástupca riaditeľa)