Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V piatok 25. októbra 2019 sa na pôde MTF STU konalo odovzdávanie ocenení ministerkou kultúry SR pani Ľubicou Laššákovou. Stalo sa tak po 20 rokoch od inštalovania sochy gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika (4. mája 1999) vo francúzskom Observatóriu v Meudon. Jedným z ocenených bol spoluautor spomínanej sochy Ing. Eugen Belica z Ústavu výrobných technológií. Po odovzdaní ocenení sa prítomní presunuli do priestorov Technologického múzea, aby si prezreli výstavu Čaro patiny, ilúzia bronzu.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.