Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14.11.2017 sa na pôde MTF STU konalo stretnutie so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s.. Zástupcovia spoločnosti najskôr diskutovali vo vstupných priestoroch fakulty o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme počas alebo po skončení štúdia.

Neskôr Mgr. Eva Vajsáblová (ON Semiconductor Slovakia, a.s.) prezentovala základné informácie a profil spoločnosti v rámci prednášky od 11.00 - 11.40 hod. v miestnosti T 202. Predstavila poslucháčom spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou polovodičových súčiastok a diskutovala o možnostiach vzájomnej spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou.

Prezentácia spoločnosti ON Semiconductor, Slovakia, a.s. bola realizovaná za podpory Občianskeho združenia Banka kvality - ALUMNI MTF STU Trnava v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.