Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU boli s účinnosťou od 01. 04. 2019 zriadené na Ústave výrobných technológií nové katedry resp. zmenili svoj názov.

Názov katedier na Ústave výrobných technológií je nasledovný:

Katedra zvárania a spájania materiálov – vedúci katedry prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií – vedúci katedry doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie – vedúci katedry Ing. Martin Bajčičák, PhD.

Katedra tvárnenia kovov a plastov – vedúci katedry doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Katedra výrobných zariadení a systémov – vedúci katedry Ing. Radovan Holubek, PhD.