Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15.02.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné otvorenie 3. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2018, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bude zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientovať sa bude na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma), z oblasti aplikácie mechatronických systémov a logistických nástrojov v moderných výrobných procesoch.

Na kurz sa prihlásilo 20 študentov rôznych študijných programov: Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Výrobné zariadenia a systémy, Zváranie a spájanie materiálov a Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle, ktorým predstavitelia spoločnosti Schaeffler Skalica, Ing. Miroslav Janota, Ing. Marián Vach, Ing. Pavol Miša, Ing. Lucia Plešová a zástupcovia odborných sekcií, predstavili náplň jednotlivých častí kurzu a možnosti ďalších foriem spolupráce.

Úvodného stretnutia sa za MTF STU zúčastnili riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc., doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., s ktorými boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce fakulty s firmou Schaeffler pri kreovaní odborného profilu absolventov fakulty v súlade s požiadavkami modernej výrobnej praxe.

 

  

Autor  textu: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Autor  fotografií: Ing. Lucia Plešová a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.