Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dnes, 17. februára 2010, sme otvorili Technologické múzeum na pavilóne T (Bottova ul.) pri príležitosti 100. výročia narodenia akademika Jozefa Čabelku.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil prorektor STU  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., riaditeľ Prvej zváračskej , a.s. Bratislava Ing. Peter Fodrek, PhD., vzácni hostia, zamestnanci a študenti MTF STU.

Po úvodnej prezentácii dokumentu doc. Ing. Milana Marônka, PhD. „Poézia zvárania" predniesol slávnostné laudatio akademika Čabelku prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Materiálovotechnologická fakulta STU si otvorením Technologického múzea pripomína tradície v oblasti technológií a materiálov, čo zdôraznil v krátkom príhovore prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na MTF STU prof. Ing. Peter Grgač, PhD.

Slávnostným prestrihnutím pásky prorektorom STU prof. Ing. Petrášom PhD. a dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom mali možnosť prítomní prezrieť si expozíciu artefaktov a materiálov dokumentujúcich základy nášho technického poznania.

Technologické múzeum je na začiatku svojho budovania a dostalo kvalitný základ pre akvizíciu svojich zbierok.

Podujatie moderoval riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., ktorý zasvätene sprevádzal zúčastnených  počas celého priebehu podujatia.