Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. februára 2021 sa uskutoční online obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 13.00 hod.: 

Doktorand: Ing. Michal Kán

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Študijný odbor: strojárstvo

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Inovácia sortimentu výroby presných rúr pre automotive

Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Miesto konania obhajoby: online formou - meet.google.com/eez-ptwc-wcz