Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem: 

  • dňa 30.9.2021 o 13:15 hod. sa na zasadnutí VR MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, v Aule prof. Adamku, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma inauguračnej prednášky: „Využitie progresívnych prístupov pri riadení procesov“

V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa prednáška uskutoční ONLINE prostredníctvom aplikácie Google Meet.

 

AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa inauguračná prednáška doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite). Dátum a čas zostávajú v platnosti.

Link pre verejnosť (inauguračná prednáška): meet.google.com/ydo-pnny-fwy

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU