Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. februára 2021 sa uskutoční online obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9.00 hod.:

Doktorand: Benjamin Abdullah Karl Schmacher, M.Sc.

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Študijný odbor: strojárstvo

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: ENTWURF DER METHODIK FÜR IDENTIFIKATION UND BEWERTUNG VON RISIKEN UND EFFEKTIVITÄT DER ARBEITEN, DIE SICH UNTER UNGEWÖHNLICHEN ARBEITSBEDINGUNGEN DURCHFÜHREN LASSEN

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Miesto konania obhajoby: online formou - https://meet.google.com/mkx-sifd-ovb