Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. februára 2022 sa uskutoční obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9.00 hod.:

Doktorand: Ing. Štefan Rydzi

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Študijný odbor: kybernetika

Téma písomnej práce k dizertačnej skúške: Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov

 

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Miesto konania obhajoby:MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T02 3.129.