Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, STU Bratislava oznamuje:

  • dňa 21.2.2019  sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 13:15 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  inauguračná prednáška doc. Ing. Renaty Novákovej, PhD., zamestnankyne UCM Trnava.  Téma inauguračnej prednášky: „Využitie portfólio metód pri strategickom plánovaní kvality