Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  23. 8. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Jozef Bárta, téma dizertačnej práce: „Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov"

o 10.00 hod. Ing. Michal Benák, téma dizertačnej práce: „Fyzikálnometalurgické aspekty spájania kombinovaných kovov explóziou "

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.


o 8.30 hod. Ing. Ivan Buranský, téma dizertačnej práce: „Obrábanie tenkostenných súčiastok"

o 10.00 hod. Ing. Eva Kucháriková, téma dizertačnej práce: „Monitorovanie rezných kvapalín"

o 13.00 hod. Ing. Katarína Siketová, téma dizertačnej práce: „Vplyv CAM stratégií na presnosť rozmeru a tvaru tvarových plôch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.