Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  13. 5. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 9.30 hod. Ing. Dagmar Tomaníčková, téma dizertačnej práce: „Výskum Abottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu pri sústružení"

 

o 11.00 hod.  Ing. Róbert Sobota, téma dizertačnej práce „Numerická simulácia ubíjania a jej experimentálna verifikácia"

  

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.