Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  9. 12. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 38-01-9 Automatizácia a riadenie

o 9.00 hod. Ing. Andrej Eliáš, téma dizertačnej práce „Návrh komunikácie pre virtuálne procesy"

o 10.30 hod. Ing. Martin Jedlička, téma dizertačnej práce „Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov"

o 12.00 hod. Ing. Bohuslava Juhásová, téma dizertačnej práce: „Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.