Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandiek  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 9.00 hod. Ing. Dagmar Babčanová, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky budovania a riadenia značky v priemyselných podnikoch"

o 11.00 hod. Ing. Martina Jakábová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky riadenia životného cyklu projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku"

o 15.00 hod. Ing. Ľubica Mrvová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií "

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.