Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 9. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 13.00 hod. Ing. Michal Balažovjech, téma dizertačnej práce: „Rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencií učiteľov odborných predmetov pomocou mikroedukatívnych analýz"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.