Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. augusta 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Alica Bartošová

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Blanka Galbičková

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Štúdium degradácie fenolu progresívnymi metódami

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

 

o 12,00 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Pastier

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov

Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

 

o 14,00 hod.:

Doktorandka: Mgr. Janka Ševčíková

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235.

 

Zverejnené: 25.07.2014