Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  29. 10. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 38-01-9 Automatizácia a riadenie

o 10.30 hod. Ing. Pavol Bezák, téma dizertačnej práce: „Využitie genetických algoritmov v strojárenských aplikáciách"

o 12.00 hod. Ing. Martin Juhás, téma dizertačnej práce „Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia "

o 15.00 hod. Ing. Ján Palaj, téma dizertačnej práce „Generovanie 3D modelu z 2D vektorového záznamu s využitím teórie grafov" 

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.