Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8. júla 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Lenka Čičmancová

Študijný program: výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie

Školiteľ: doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, Trnava, m. č. R-P-3.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Martina Kusá

Študijný program: výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Vplyv nepresnosti priemyselného robota pri výrobe súčiastok nerotačných tvarov

Školiteľ: doc. Ing. František Pecháček, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, Trnava, m. č. R-P-3.

Zverejnené: 25.06.2014