Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 8.30 hod. Ing. Katarína Frkáňová, téma dizertačnej práce: „Phase transformations during heat treatments of new generation of air-hardenable intermetallic TiAl-based alloys"

o 10.00 hod. Ing. Hana Staneková, téma dizertačnej práce „Creep of intermetallic titanium based alloys"

o 12.30 hod. Ing. Martin Tóth, téma dizertačnej práce „Štúdium procesu zosieťovania kaučukových zmesí pomocou fyzikálnych metód"

o 14.00 hod. Ing. Jozef Psota, téma dizertačnej práce „Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.