Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 16. júla 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10,00 hod. :

Doktorand: Ing. Igor Hagara

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Transformácia heterogénnych údajov do dátových skladov a ich využitie pri riadení procesov

Školiteľ: Ing. Augustín Gese, CSc., hosť. prof.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

 

o 11,30 hod. :

Doktorand: Ing. Marek Kňažík

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Zvyšovanie efektívnosti vyvažovania automatizovaných montážnych procesov pre automobilový priemysel

Školiteľ: doc. Ing. Pavol Božek, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.