Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20.9.2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 8.30 hod. Ing. Tomáš Haluška, téma dizertačnej práce: „Návrh využitia SOA architektúry v integrácií riadiacich systémov“

o 10.00 hod. Ing. Róbert Pauliček, téma dizertačnej práce: „Simulačná optimalizácia v riadení výrobného procesu“

o 11.30 hod. Alojz Masár, téma dizertačnej práce: „Zmeny počas životného cyklu softvéru“

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 – zasadacia miestnosť dekana.