Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 9.00 hod. Ing. Jozef Harangozó, téma dizertačnej práce: „Sledovanie vplyvu retardérov horenia na proces iniciácie plameňového a bezplameňového horenia tuhých materiálov"

o 10.30 hod.  Ing. Martina Buštorová, téma dizertačnej práce „Vplyv tepelného toku na zápalnosť vybraných doskových materiálov"

o 13.00 hod.  Ing. Karolína Jastrabíková, téma dizertačnej práce „Identifikácia a riadenie rizík vo vybranom strojárskom podniku pre účely uplatňovania OH SAS 18 001"

o 14.30 hod. RNDr. Miroslava Kordošová, téma dizertačnej práce: „Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov"

  

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235 , pavilón ŤL.