Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. júla 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorand: Ing. Jaroslav Holeček

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

 

o 10,30 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Beluský

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh postupu optimalizácie rozvrhovania operácií vo vyšších typoch priemyselnej výroby

Školiteľka: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

 

Zverejnené: 04.07.2014