Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  11. 7. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe výrobné zariadenia a systémy

o 9.00 hod. Ing. Radovan Holubek, téma dizertačnej práce: „Automatická výmena chápadiel v inteligentných montážnych systémoch"

o 10.30 hod.  Ing. Peter Kerak, téma dizertačnej práce : „Inteligentné upínacie systémy"

o 13.00 hod.  Ing. Jarmila Oravcová, téma dizertačnej práce : „Návrh a overenie metodického postupu návrhu čelustí upínacích zariadení pre technologické operácie"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, 917 24 Trnava, miestnosť č. R-II-2.