Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  24. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 8.30 hod. Ing. Veronika Horňáková, téma dizertačnej práce: „Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania"

o 10.00 hod. Ing. Petra Štefková, téma dizertačnej práce: „Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU"

o 11.30 hod. Ing. Jana Jacková, téma dizertačnej práce: „Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 147, pavilón Z.