Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  10. 12. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

o 9.00 hod. Ing. Rastislav Jančovič, téma dizertačnej práce: „Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov"

o 10.30 hod. Ing. Martin Necpal, téma dizertačnej práce „Automatizované navrhovanie technologických postupov a začlenenie do súčasných CAx systémov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.