Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  5. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 38-01-9 Automatizácia a riadenie

o 9.00 hod. Ing. Bohuslava Husárová, téma dizertačnej práce: „Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou"

o 10.30 hod. Ing. Tomáš Bezák, téma dizertačnej práce „Metodika aplikácie medzinárodných noriem IEC 61131 A IEC 61499 pri tvorbe distribuovaných riadiacich systémov"

o 12.00 hod. Ing. Eduard Nemlaha, téma dizertačnej práce „Analýza rizík bezpečnostných kritických systémov"

o 15.00 hod. Ing. Gabriela Križanová, téma dizertačnej práce „Návrh alternatívnej metódy pre stanovenie veľkosti výrobnej dávky" 

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.