Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  19. 5. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 9.00 hod. Ing. Robert Jurča, téma dizertačnej práce: „Projektové vyučovanie v technických odborných predmetoch"

o 11.00 hod. Ing. Iveta Kmecová, téma dizertačnej práce: „Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.