Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. júla 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Dominika Jurovatá

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Získavanie znalostí pre plánovanie a riadenie výrobných procesov

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Mgr. Ingrida Bajčičáková

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Analýza a numerické modelovanie dynamických systémov s rýchlou spätnou väzbou

Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

 

o 12,00 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Skripčák

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Utilisation of interactive virtual reality in technological process control visualisation

Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.