Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  21. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 8.30 hod. Ing. Jozef Kadnár, téma dizertačnej práce: „Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch"

o 10.00 hod. Mgr. Lukáš Tkáč, téma dizertačnej práce: „Interaktívny vzdialený experiment vo výučbe elektroniky"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.