Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 8.30 hod. Ing. Martina Klierová, téma dizertačnej práce: „Rozvoj informačnej gramotnosti žiakov v technických odboroch vzdelávania"

o 10.00 hod. Ing. Zuzana Ridzoňová, téma dizertačnej práce: „Preverovanie, hodnotenie a klasifikácia v odbornom technickom predmete na stredných odborných školách"

o 12.30 hod. Ing. Daniela Hívešová, téma dizertačnej práce: „Požiadavky na učebnice v odbornom technickom predmete na SOU"

o 14.00 hod. Ing. Marian Novota, téma dizertačnej práce: „Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.