Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. augusta 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

o 8,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Edina Kocsisová

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Štúdium vplyvu štruktúry hraníc zŕn na precipitáciu sekundárnych fáz v austenitických koróziivzdorných oceliach

Školiteľ: doc. Ing. Mária Dománková, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T-214.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Dušan Grgač

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440

Školiteľ: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T-214.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Pavol Konopka

Študijný program: materiálové inžinierstvo

Téma dizertačnej práce: Characterization of defects in the structure of non-metallic superconductors

Školiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T-213.

 

Zverejnené: 14.08.2014