Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  22. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 9.00 hod. Ing. Michal Kopček, téma dizertačnej práce: „Optimalizácia procesov elektrizačnej sústavy na primárnej a sekundárnej úrovni riadenia"

o 11.00 hod.  Ing. Anna Juráková, téma dizertačnej práce „Vplyv vybraných parametrov výrobného procesu na ciele výroby"

 

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.