Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. augusta 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8.30 hod.:

Doktorand: Ing. Peter Krampoťák

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí

Školiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

o 10.00 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Kramár

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Zváranie horčíkových zliatin vybranými technológiami zvárania

Školiteľ: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

o 11.30 hod.:

Doktorandka: Ing. Michaela Samardžiová

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Sústruženie kalených ocelí progresívnymi nástrojmi Wiper

Školiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

Dňa 26. augusta 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8.30 hod.:

Doktorand: Ing. Miroslav Marcian

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže

Školiteľ: doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

o 10.00 hod.:

Doktorand: Ing. Marek Hurajt

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na vlastnosti elektrolyticko-plazmového procesu pri finálnej úprave povrchu presných odliatkov antikoróznych ocelí

Školiteľ: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

o 11.30 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Kupec

Študijný  program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce:  Zváranie ľahkých zliatin metódou FSW

Školiteľ:  prof. Ing. Milan Turňa, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

Zverejnené: 12.08.2014