Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  12. 7. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 8.30 hod. Ing. Daniel Kučerka, téma dizertačnej práce: „Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu"

o 10.00 hod. Ing. Ondrej Kvasnica, téma dizertačnej práce: „E-learning v technických odborných predmetoch"

o 11.30 hod. Ing. Peter Paška, téma dizertačnej práce: „Zavedenie a uplatnenie manažérstva kvality na SPŠ, SOU. "

 Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.