Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  24. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.30 hod. Ing. Ján Kyzek , téma dizertačnej práce: „Návrh modifikácie ergonomického programu na zvyšovanie efektívnosti ľudskej práce pre aplikáciu v podnikoch na Slovensku i v zahraničí"

o 10.00 hod.  Ing. Mária Bielik Marettová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky uplatňovania manažmentu kontinuity vedomostí v priemyselných podnikoch v SR"

o 11.30 hod.  Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky tvorby marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.

o 8.30 hod. Ing. Lucia Chatrnúchová, téma dizertačnej práce: „Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku"

o 10.00 hod. Ing. Zdenko Stacho, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky komplexného hodnotenia úrovne charakteristík inovatívneho priemyselného podniku"

o 11.30 hod.  Ing. Viktória Talnagiová, téma dizertačnej práce „Vplyv spôsobu ocenenia DHM na kalkuláciu nákladov podnikových výkonov a tvorbu cien"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220, pavilón Z.

o 8.30 hod. Ing. Erik Janák, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky synergického zvyšovania efektívnosti logistických procesov podniku pomocou technológie RFID"

o 10.00 hod. Ing. Zuzana Kelemenová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky implementácie a retencie Collaborative Management v priemyselných podnikoch na Slovensku"

o 11.30 hod.  Ing. Peter Stankovský, téma dizertačnej práce „Integrovaná logistika, základ zvyšovania konkurencieschopnosti podniku"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.