Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  28.09.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Emil Lechovič, téma dizertačnej práce: „Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky"

o 10.00 hod.  Ing. Tatiana Vrtochová, téma dizertačnej práce „Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených plynným CO2 laserom"

o 11.30 hod.  Ing. Ladislav Schwarz, téma dizertačnej práce „Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202 - 2. poschodie , pavilón T.

 

o 9.30 hod. Ing. Peter Kováč, téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu tlaku pridržiavača na veľkosť pretvorenia pri ťahaní zložitých výťažkov"

o 11.00 hod.  Ing. Ľudmila Kršiaková, téma dizertačnej práce „Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 139 - 1. poschodie , pavilón T.