Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  28. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 8.00 hod. Ing. Vladimír Ľupták, téma dizertačnej práce: „Optimalizácia výrobného procesu s využitím metrík štíhlej výroby"

o 9.15 hod. Ing. Peter Mydlo, téma dizertačnej práce: „Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy"

o 10.30 hod. Ing. Tomáš Škulavík, téma dizertačnej práce: „Fuzzy riadenie robotického ramena"

o 11.45 hod. Ing. Milan Kováč, téma dizertačnej práce: „Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.

o 8.00 hod. Ing. Martin Ondriga, téma dizertačnej práce: „Systém automatického vytvárania databázy morfologických rozmerov"

o 9.15 hod. Ing. Peter Hamerník, téma dizertačnej práce: „Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy"

o 10.30 hod. Ing. Lukáš Špendla, téma dizertačnej práce: „Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov"

o 11.45 hod. Ing. Peter Trnovský, téma dizertačnej práce: „Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov"

o 14.00 hod. Ing. Michal Škamla, téma dizertačnej práce: „Použitie prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby a ich vplyv na ciele výroby"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.