Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  20. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.00 hod. Ing. Branislav Martančík, téma dizertačnej práce: „Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a Phased Array a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií"

o 9.30 hod. Ing. Gabriela Martančíková, téma dizertačnej práce: „Možnosti využitia počítačovej podpory oblúkových metód zvárania"

o 11.00 hod. Ing. Martina Nerádová, téma dizertačnej práce: „Zváranie neželezných kovov laserovým lúčom"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.

o 8.00 hod. Ing. Juraj Mikoláš, téma dizertačnej práce: „Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom"

o 9.30 hod. Ing. Monika Maračeková, téma dizertačnej práce: „Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov"

o 11.00 hod. Ing. Marek Zvončan, téma dizertačnej práce: „Research of edgechipping in rotary ultrasonic machining"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.

o 8.00 hod. Ing. Peter Bútora, téma dizertačnej práce: „Optimalizácia vtokových systémov nástrojov dvojkomponentného vstrekovania termoplastov"

o 9.30 hod. Ing. Ján Španielka, téma dizertačnej práce: „Predikcia porušenia oceľových výrobkov pri tepelnom spracovaní s použitím počítačového modelovania"

o 11.00 hod. Ing. Eva Babalová, téma dizertačnej práce: „Experimentálny a numerický prístup skúmania rezania laserom"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 139, pavilón T.