Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  26. 9. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe integrovaná bezpečnosť      

o 9.30 hod. Ing. Dominika Očenášová, téma dizertačnej práce: „Environmentálna bezpečnosť a BAT technológie pri spaľovaní odpadov“

o 11.00 hod. Ing. Ľudovít Turek, téma dizertačnej práce: „Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky“

o 12.30 hod. RNDr. Miroslava Kordošová, téma dizertačnej práce: „Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov“

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235, pavilón ŤL.