Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. júla 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod.:

Doktorand: Ing. Ľuboš Ondriga

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS

Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

o 10,30 hod.:

Doktorand: Ing. Lukáš Smolárik

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Antipumpážne riadenie turbokompresora

Školiteľ: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 126.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Júlia Kurnátová

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Optimalizácia cieľov výroby s využitím simulačnej optimalizácie

Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

o 11,45 hod.:

Doktorand: Ing. Andrej Strašifták

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Automatizácia procesov v riadení inteligentného domu

Školiteľ: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

o 11,45 hod.:

Doktorand: Ing. Milan Štrbo

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy

Školiteľ:  prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 126.

Zverejnené : 23.06.2014