Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30.09.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Mário Ondruška, téma dizertačnej práce: „Zváranie piestika do hydromotora z ocele 42CrMo4 diskovým laserom"

o 10.00 hod.  Ing. Silvia Revesová, téma dizertačnej práce „Porušovanie povrchových vrstiev pri abrazívnom opotrebení návarov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202 - 2. poschodie , pavilón T.

 

o 9.30 hod. Ing. Peter Úradník, téma dizertačnej práce: „Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje"

o 11.00 hod.  Ing. Michal Boháčik, téma dizertačnej práce „Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje"

 

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 139 - 1. poschodie , pavilón T.