Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  22. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.00 hod. Ing. Jozef Ondruška, téma dizertačnej práce: „Zváranie explóziou tvárnej liatiny s inými kovmi"

o 9.30 hod. Ing. Miroslav Sahul, téma dizertačnej práce: „Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.

o 8.00 hod. Ing. Peter Zemko, téma dizertačnej práce: „Vplyv inkrementálneho tvárnenia na exploatačné vlastnosti výtvarkov vyrobených tlačením"

o 9.30 hod. Ing. Ľuboš Kravárik, téma dizertačnej práce: „Výskum presného kovania v uzavretých zápustkách"

o 11.00 hod. Ing. Ľuboš Bernadič, téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu strižného nástroja na vyťahovanie odpadu pri dierovaní karosárskych výstrižkov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.

o 9.30 hod. Ing. Ján Porubský, téma dizertačnej práce: „Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje"

o 11.00 hod. Ing. Jaroslav Sojka, téma dizertačnej práce: „Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 139, pavilón T.